Параметри УСК2000 та МСК

Як працювати від GNSS мережі ZAKPOS в УСК2000 та МСК

УСК2000

www.ua-pos.net Схематичне зображення розташування зон в УСК2000

Параметри

* Параметри опубліковані та використовуються з дозволу автора професора С.Савчука.
* Доповідь автора на конференції GEOFORUM, 2012 рік.